Menu

Join us for worship every Sunday morning at 9 and 11 AM!

November

November 1: Acts 20-21 & Psalm 93
November 2: Acts 22-24 & Psalm 94
November 3: Acts 25-26 & Psalm 95
November 4: Acts 27-28; Romans 1 & Psalm 96
November 5: Romans 2-3 & Psalm 97
November 6: Romans 4-6 & Psalm 98
November 7: Romans 7-8 & Psalm 99
November 8: Romans 9-11 & Psalm 100
November 9: Romans 12-13 & Psalm 101
November 10: Romans 14-16 & Psalm 102
November 11: 1 Corinthians 1-2 & Psalm 103
November 12: 1 Corinthians 3-5 & Psalm 104
November 13: 1 Corinthians 6-7 & Psalm 105
November 14: 1 Corinthians 8-10 & Psalm 106
November 15: 1 Corinthians 11-12 & Psalm 107
November 16: 1 Corinthians 13-15 & Psalm 108
November 17: 1 Corinthians 16; 2 Corinthians 1 & Psalm 109
November 18: 2 Corinthians 2-4 & Psalm 110
November 19: 2 Corinthians 5-6 & Psalm 111
November 20: 2 Corinthians 7-9 & Psalm 112
November 21: 2 Corinthians 10-11 & Psalm 113
November 22: 2 Corinthians 12-13; Galatians 1 & Psalm 114
November 23: Galatians 2-3 & Psalm 115
November 24: Galatians 4-6 & Psalm 116
November 25: Ephesians 1-2 & Psalm 117-118
November 26: Ephsians 3-5 & Psalm 119: 1-32
November 27: Ephesians 6; Phillipians 1 & Psalm 119: 33-64
November 28: Phillipians 2-4 & Psalm 119: 65-96
November 29: Colossians 1-2 & Psalm 119: 97-128
November 30: Colossians 3-4; 1 Thessalonians 1 & Psalm 119: 129-176